Körsång och kyrkomusiken – viktiga delar i en levande kyrka

Debattartikel som har varit införd i Barometern/OT såväl i papperstidningen som på webben från 2021-09-13. Debattartikeln är även införd i Kyrkans Tidning 2021-09-16.

Vi är många nominerade som har ett engagemang i och för kyrkans verksamhet. I kyrkovalet är det inte partier som ställer upp (även om några fortfarande gör det) utan här har vi i första hand en gemenskap för kyrkan och utifrån den finns sedan olika nomineringsgrupper som presenterar kandidater och program.  

Kyrkovalet gäller alla nivåer. Vi KR-nominerade till stiftsfullmäktige och kyrkomötet vill lyfta fram fem punkter som är våra hjärtefrågor.  

  • Vi vill arbeta för en levande kyrka där barn, unga, vuxna och äldre känner gemenskap och får chans att utvecklas och växa i sin tro.  
  • Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som har till uppgift att organisera verksamheten när man t ex har ett sjukhus inom sitt geografiska område. Vi kommer att stå upp för fortsatt gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.  
  • Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling. Sången och musiken förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Många hittar vägen in i kyrkan och till en tro via musiken. En viktig uppgift är att fortsätta arbetet med orgelspelarkurser för barn och ungdomar som bl a bedrivits på Oskarshamns folkhögskola. Körsång och kyrkomusik kommer för oss att vara ett prioriterat område.  
  • Kyrkans diakonala arbete handlar om att ha omsorg om våra mest utsatta medmänniskor. Vid sidan av den offentliga välfärden som kommuner erbjuder har kyrkan en viktig uppgift att finnas till för människor som flytt till vårt land, för människor och familjer som på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hamnat utanför samhällsgemenskapen.  
  • Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget. Vi vill värna lokala församlingsmedlemmars ideella engagemang i gudstjänstliv och kyrkans övriga verksamhet.  

Kanske står inte dessa fem punkter i direkt konflikt med vad andra nomineringsgrupper för fram. Men det är en deklaration från oss hur vi ser på kyrkan och framtiden. Det kan också vara en tankeställare för den som tänkt sig att rösta i kyrkovalet att våga jämföra vad olika nomineringsgrupper väljer att tydliggöra i sina program. Väl medveten om att flera andra nomineringsgrupper är större än vi så vågar vi ändå utmana genom att vara tydliga med vad vi vill uppnå med att finnas med som förtroendevalda i Svenska kyrkan.   

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka  

Anders Andersson, Järnforsen  

Ledamot i stiftsstyrelsen och kandidat till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i Linköpings stift  

Bertil Olsson, Lammhult   

Ledamot i kyrkomötet och kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomötet från valkretsen Växjö stift 

Madeleine Rosenqvist, Fliseryd 

Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Växjö stift  

Christopher Dywik, Mortorp  

Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Växjö stift