Svenska kyrkan ett moraliskt ansvar att agera för uigurerna

Debattartikel publicerad i Kyrkans Tidning torsdag 4 augusti av förbundsordförande Torbjörn Aronson.

Situationen bör uppmärksammas i internationella ekumeniska sammanhang.

Stoppa folkmordet på uigurer i Kina. Det kräver Kristdemokrater i Svenska kyrkan i en motion till årets kyrkomöte. Kyrkan har i vissa fall lättare göra sin röst hörd än statliga organ. Så lyft uigurernas situation i internationella ekumeniska organisationer.

Uigurerna i den kinesiska autonoma regionen Xinjiang har under årtionden levt under den kinesiska kommunistiska regimens systematiska förtryck. Från Kristdemokrater i Svenska kyrkan vill vi uppmana Svenska kyrkan, liksom andra civilsamhälleliga organisationer, att agera till förmån för uigurerna. Civila samhällets aktörer kan agera på ett bredare sätt än statliga och dra sitt strå till stacken för en stegvis förändring av situationen. Vi lägger därför en motion till årets kyrkomöte, där kyrkostyrelsen ges i uppdrag att lyfta uigurernas situation i Kina i internationella ekumeniska organisationer och i dessa även föreslå en granskning av folkrättens tillämpning i Kina.

I mars 2021 publicerade Newlines Institute for Strategy and Policy och kanadensiska Raoul Wallenberg Centre for Human Rights en välunderbyggd och diger rapport om förtrycket av uigurerna. I FN:s folkmordskonvention anges fem kriterier som var för sig är tillräckligt för att definiera systematiska övergrepp som folkmord. De nämnda instituten konstaterade att övergreppen mot uigurerna uppfyller samtliga kriterier. Politiska fördömandena av den kinesiska regimens agerande i Xinjiangprovinsen har skett från olika stater i Väst och EU och sanktionsbeslut finns från bl. a Storbritanniens sida. Hur detta har påverkat Kinas politik mot uigurerna är än så länge svårt att överblicka.  Den muslimska världens reaktioner på förtrycket av uigurerna har varit svagt.

Svenska kyrkan har en historisk relation till Kina och de folkslag som lever i Kina, både genom den mission som bedrevs under första hälften av 1900-talet och genom den verksamhet SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) bedriver.  Svenska kyrkan finns i Kina och gudstjänster firas regelbundet i Shanghai, Peking och Hongkong. Svenska kyrkans internationella arbete, ACT Svenska kyrkan, bedriver påverkansarbete i internationella organ och i olika länder.  

Med denna bakgrund, och med tanke på det som sker mot uigurerna idag, har Svenska kyrkan ett moraliskt ansvar att agera. Ett litet steg togs 2020, när Adda, dvs Sveriges kommuner och regioners kansli för hållbar upphandling, och Svenska kyrkan inledde ett samarbete för att identifiera fall av statssanktionerat tvångsarbete i it-leveranskedjor med avseende på Kina. Syftet var att säkerställa att it-leverantörer och varumärkesägare iakttog tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i enlighet med avtalsvillkor. Rapportens slutsatser var att uppföljningen inte avslöjat någon slutmonteringsproduktion i Xinjiang.

Övergreppen som sker mot uigurerna är idag väl dokumenterade och det finns därför grund att gå vidare och agera även på andra sätt.