KR skapade en modell av nomineringsgrupper

Ang ledaren i nr 5/2021 om kyrkovalet

Säkerligen var det främst exempel ledarsidan åsyftade med hur kyrkligt aktiva i V, MP och V gör med kyrkovalen – men däremot, olyckligtvis, utan att nämna hur frågan hanterats inom KD och delar av kristdemokratin, trots att vi var och är pionjärer för en särskild modell av kyrkliga nomineringsgrupper.

Sedan år 2004 finns nämligen nomineringsgruppen och det från partiet KD helt fristående förbundet Kristdemokrater för En levande kyrka, förkortat KR, organiserat med individuellt medlemskap, lokala grupper, stiftskretsar och förbundsstyrelse, samtliga valda vid stämmor på respektive nivå.

Företrädare för KR finns invalda i kyrkomöte, kyrkostyrelse samt de flesta stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser, dessutom i ett stort antal kyrkofullmäktige runtom i landet och då med störst framgång i Stockholms och Luleå stift.

Initialt under 00-talet gavs ett mindre ekonomiskt stöd från Kristdemokraterna nationellt, dock sedan länge ej mer – detta för att tydliggöra det ömsesidiga oberoendet, ekonomiskt, programmatiskt och verksamhetsmässigt.

Ett fristående förbund, med historiska och värderingsmässiga gemensamma rötter i den kristligt-demokratiska filosofin, skapade vi alltså för nu 17 år sedan.

Det är, handen på hjärtat, faktiskt längre tillbaka vårt fristående KR-förbund bildades än de andra exempel som angavs i KT-ledaren nr 5/2021.

Erfarenheten visar att föregångare och pionjärer – i detta fall för en modell till kyrkliga val – inte alltid blir uppmärksammade. Och därför skrev vi dessa rader, som en vänlig liten påminnelse.

Det gläder, verkligen, våra hjärtan att ledaren i KT så positivt beskriver denna modell av kyrkliga nomineringsgrupper som ”ett hedervärt alternativ, som erbjuder både ett värderingsmässigt innehåll och organisatorisk frihet”.

Lennart Sacrédeus,
Mora, ordförande i Västerås stiftskrets av KR, ledamot av Västerås stiftsstyrelse

Torbjörn Aronson,
Uppsala, 1:e vice förbundsordförande i KR, ledamot av kyrkomötet.