Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan

Artikel i Dalarnas Tidning lördagen 2021-09-18.

Max möter: ”Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan” säger Hans Holmén (KR)

Inför kyrkovalet i morgon har ledarredaktionen träffat kandidaterna till Stora Tuna & Torsångs pastorat. Detta är den sjunde och avslutande delen. Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka.

Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.
Bild: Jerry Brodin, Robert Eriksson

Hur ser din personliga relation till kyrkan ut?

– Ja, jag är ju född in i Svenska kyrkan. Min pappa var präst. Jag växte i någon mån upp i skuggan av domkyrkan i Karlstad. När jag var i mitten av 20-årsåldern präglades mycket av alla de där stora förändringarna i världen, med 68-rörelsen som en central tidsmarkör. En övergång från det gamla till det nya.

– Jag gick faktiskt ur Svenska kyrkan. Det påverkade dock inte min frekvens att gå i kyrkan. Relativt sent i livet, omkring 40 år senare, återinträdde jag i kyrkan. Det kan låta dramatiskt men det är som min mor brukade säga: Det kvittar egentligen vilket formulär du fyller i, du kan inte avsäga dig dopet.

– Jag blev väldigt väl mottagen i Stora Tuna och Torsångs församling. Det där är också något som alltid återkommer i kyrkan: att vara med, tillsammans. Processen kändes lite som en livsväg. Så på ett sätt är jag hemvändare.

Hur ser KR:s relation till partiet Kristdemokraterna ut?

– Det finns inget organisatoriskt samband alls. Ingen partikassa är med och finansierar vår verksamhet. Samtidigt står även partiet Kristdemokraterna för en ideologi som knyter an till kristen och judisk tradition.

– Vi är en opolitisk grupp och jag ser det också som önskvärt att minska partikopplingarna till kyrkans värld.

I grund och botten får denna aspekt nog ändå sägas vara ännu viktigare än att rekrytera många medlemmar

Vad är viktigast för dig när det gäller kyrkans verksamhet?

– Jag anser till att börja med att kyrkan i sig är en resursstark kraft. I detta är det andliga och rituella oerhört viktigt. Bibelns texter och de grundläggande värderingarna har också stor betydelse. Finns det någon i samhället som inte förr eller senare i vardagen använder sig av referenser med ursprung i bibeln?

– Kyrkan ska vara levande och öppen. Det handlar också om att slå vakt om de viktiga verksamheter som finns, inte minst diakonin. Samtidigt finns det även delar som kan utvecklas. Jag tänker på pedagogiska verksamheter som bibelstudium.

– Sedan är kyrkans närvaro i folks vardag en central fråga för mig. Kyrkan måste vara digital. Svenska kyrkan arbetar med så många bra livesändningar i Borlänge. Det kan handla om allt från psalmer till att visa upp den nya mattan man beställt. Eller en presentation av Norr Amsbergs kapell.

– Detta är ett så fantastiskt sätt att få kyrkan att nå fler: De som är vana vid att scrolla. Du kan komma närmare sammanhanget, utan att känna att du måste infinna dig i kyrkobyggnaden fysiskt.

Finns det även någon form av inneboende risk med att gå över till digitala domäner?

– Naturligtvis kan det digitala aldrig motsvara det personliga mötet. Ta bara en sådan sak som att alla ceremonier varken kan eller bör genomföras helt digitalt. Du kan inte döpas eller ta emot nådemedlen online. Vissa inslag är djupt förankrade i själva rummet och behöver så förbli.

Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på, säger Hans Holmén.

Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på, säger Hans Holmén.
Bild: Jerry Brodin

Vilken är kyrkans största utmaning i dag?

– Det är att dels slå vakt om att det ideella, idégodset, idéinnehållet och andligheten. I grund och botten får denna aspekt nog ändå sägas vara ännu viktigare än att rekrytera många medlemmar men det är klart att det också har stor betydelse.

Vissa röster är kritiska till att biskopar eller ärkebiskopen deltar i samhällsdebatten. Ska kyrkan vara politisk?

– Kyrkan ska inte vara politisk men det är viktigt att ha med sig att när dessa biskopar uttalar sig är det oftast på andras initiativ. Någon tidning vill ha en kommentar eller debattartikel om något till exempel.

– Om synpunkter som tas upp blir alltför konkreta kan det ibland vara viktigt att just se det som hens personliga uppfattningar. Alla större, principiella frågor löses av kyrkomötet.

Hur behöver kyrkan överlag utvecklas?

– Den behöver komma in mer i människors vardag. Därför verkar jag och min nomineringsgrupp för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.

– Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan och det är tråkigt. För det behöver inte vara komplicerat.

– Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på. Kyrkan ska vara välkomnande utan att glömma bort vad den står för. Kyrkan får inte bli en förening bland andra.